Wtorek 15 maja

„Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie”


Dzisiaj ponownie słyszymy od Jezusa o Duchu Świętym, którego On nazywa Pocieszycielem, a który „gdy przyjdzie przekona świat o grzechu, o Sprawiedliwości i o Sądzie”. Dalej Jezus wyjaśnia, że Duch Święty przekona świat ”o grzechu- bo nie wierzą we Mnie; o Sprawiedliwości zaś- bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o Sądzie- bo władca tego świata został osądzony”. Świat potrzebuje Ducha Świętego. Kościół Go potrzebuje. Każdy z nas Go potrzebuje. On umacnia nas bowiem w wyznawanej wierze. Dzięki Jego darom możemy lepiej żyć i przekazywać wiarę. Siedmiorakie dary Ducha Świętego pomagają też w przezwyciężaniu codziennych trudności. Jest On też najlepszym naszym światłem – przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Uczy nas, że źródłem grzechu jest niewiara w Chrystusa, że sprawiedliwość dokonała się przez ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa. Pan posyła nam Ducha Prawdy – bo On was doprowadzi do całej prawdy. Bóg pociesza nas nie tylko odkupieniem dokonanym przez Syna Bożego, ale także obecnością i działaniem w nas Ducha Świętego- to Duch Święty jest w nas ostatecznym sprawcą dogłębnego pocieszenia.

Poprzedni wpis | 2012-5-12Poniedziałek 14 maja
Następny wpis | 2012-5-15Środa 16 maja

Zostaw komentarz