Wtorek 21 lipca at

Wtorek 21 lipca

 

„Bo kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką.”

 

Bóg już przed założeniem świata wybrał nas, ludzi do godności dzieci Bożych, ale ujawnił to powołanie dopiero przez i w osobie Jezusa Chrystusa. Gdy Jezus przyszedł na świat objawił nam wolę swego Ojca i odkupił na krzyżu nasze grzechy.” Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego…aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” Ga 4,4-5. Przez chrzest  zostaliśmy włączeni w Chrystusa jako dzieci Boże a bracia i siostry Jezusa. „A zatem nie jesteś już niewolnikiem lecz synem” Ga 4,7.
Przestań już być niewolnikiem przestrzegania Prawa Bożego z lęku przed Jego karą ! To co łączy syna i Ojca to miłość wzajemna: Boga do nas i nasza do Boga.
       Pełnić wolę Ojca to znaczy kochać Go, trwać w Jego miłości, przestrzegać Jego przykazań nie z lęku, ale z miłości do Niego i w pełni Mu ufać, nawet w obliczu trudności, wiedząc, że On pragnie Twego dobra.
      Pełnić wolę Ojca to ciągle do Niego wracać, nawet po najcięższym grzechu, ufając Jego miłosierdziu.
     Pełnić wolę Ojca to znaczy również kochać innych ludzi, którzy też są Jego umiłowanymi dziećmi, a Twymi braćmi i siostrami.
     Jezu, spraw, bym potrafił wiernie naśladować Ciebie, najdoskonalszy wzór wypełnienia woli Ojca !
     Jezu, spraw, bym każdego człowieka miłował jak swego brata i siostrę, tak jak Ty ich umiłowałeś !

Poprzedni wpis | 2015-7-20Poniedziałek 20 lipca mh
Następny wpis | 2015-7-22Środa 22 lipca at II

Zostaw komentarz