Wtorek 24 lipca

„Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” 


Jezus odparł, iż braćmi, siostrami i matkami dla Niego są ci wszyscy, którzy Go słuchają i pełnią wolę Ojca. Jezus był pełen miłości. Potrafił wykorzystać każdą sytuację, aby ją okazać, o niej powiedzieć. Aby jednocześnie wskazać na Ojca, jako jej źródło. W tym przypadku było podobnie. Jezus wykorzystał to zdarzenie, aby uświadomić żydom, ale i nam współcześnie żyjącym, iż ci, którzy przyjmują Boga jako swego Pana, którzy uznają Go jako swego Ojca Niebieskiego, stają się Jego dziećmi. Skoro dziećmi Boga, to i braćmi i siostrami Jezusa. Nie chodzi tu o ustalenie konkretnego pokrewieństwa, ale ujęcie ogólne. Ci, którzy słuchają Boga i pełnią wolę, stają się rodziną Jezusa, który jest przecież Pierworodnym Boga Ojca. Wskazuje na to, iż Bóg z wielkiej miłości do człowieka, traktuje go, jak swoje dziecko, jak Jezusa. Wystarczy, że człowiek słucha nauki, stara się wypełniać wolę Boga, a On daje mu całe dziedzictwo nazywając swym dzieckiem. Jezus zaś traktuje jako swoją rodzinę.  To, co stanowi więzy krwi nie jest aż tak ważne i tak mocne, jak więzy łączące duszę z Bogiem. To narodzenie z Ducha daje życie wieczne. To otwartość duszy na Świat Ducha sprawia, że wchodzi ona w bliższe relacje z Bogiem. To miłość łączy bardziej niż zrodzenie z ciała. To duch przedstawia moc i potęgę górując nad materią. Wiele jest przykładów w samym Piśmie św., które o tym świadczą. Cała Biblia jest przecież napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Bóg przejawia w niej swoją moc stwórczą, sprawczą, moc kierującą. Jest przecież Duchem. Wszelkie znaki i cuda czynił Duch Święty posługując się wybranymi duszami. Bóg prowadził naród wybrany przez proroków, w których wlewał swego Ducha. Jeśli spojrzymy na Pismo św., to zobaczymy, że jest ono świadectwem życia Ducha w świecie. Materia zaś jest martwa. Duch może się nią posłużyć. Dlatego Jezus wskazuje w tym fragmencie Ewangelii na to, jak niezmiernie ważne są więzy duchowe. Łączą one duszę z Bogiem. Jednocześnie ci, którzy są złączeni z Bogiem, będąc Jego dziećmi i rodziną Jezusa, stanowią dla siebie nawzajem rodzinę. Ich wszystkich łączy przecież ten sam Duch. Są połączeni duchowo. I to również staje się silnymi więzami łączącymi ludzi.
Poprzedni wpis | 2012-7-20Poniedziałek 23 lipca
Następny wpis | 2012-7-23Środa 25 lipca

Zostaw komentarz