Wtorek 27 czerwca

Wtorek 27 czerwca

 

„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!

 

Świat dziś zachęca nas do prostego i łatwego życia. Pomyślmy jakże łatwo jest pomylić szczęście z wygodą. Bóg obdarza nas darem wolności, w której możemy dokonywać wyboru pomiędzy drogą życia i śmierci. Wyboru tego dokonujemy wciąż na nowo, wraz z każdą sytuacją napotkaną w naszym życiu. Jezus w darze Chrztu świętego uzdolnił nas do bycia darem dla innych. Ten dar rozwija się w nas przez modlitwę, czytanie i życie Słowem Bożym, przez czyny miłosierdzia. W taki sposób żyjąc upodabniamy się do Pana, który stał się dla nas Chlebem życia, byśmy Go przyjmując, stawali się tym pokarmem dla bliźnich. Jezus zachęca nas do wyboru takich dróg życia, które prowadzą do zbawienia, a nie na potępienie. Wymaga to od nas wysiłku, ale jego ostateczna wartość rekompensuje każdy poniesiony trud. Wartość człowieka jest wielka w oczach Pana. Staję się najpiękniejszą perłą, kiedy łączymy i obmywamy swoje życie z Krwią Jezusa. Krew Chrystusa jest bramą do wolności. Panie, prosimy Cię, udzielaj nam nieustannie swojego Ducha, abyśmy mogli właściwie postępować i wybierać drogę prawdziwego życia, wypełniając życie wiarą, nadzieją i miłością.

Poprzedni wpis | 2017-6-26Poniedziałek 26 czerwca
Następny wpis | 2017-6-28Środa 28 czerwca

Zostaw komentarz