Wtorek 27 sierpnia

„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy!”

Brak prawdy oznacza fałsz, kłamstwo, obłudę, Jezus uczula na to. Chodzi o ciągłe stawanie w prawdzie przed sobą i Bogiem. Często człowiek wie, co dobre a co złe, a nie ma siły wybrać dobra i ulega pokusie. Ważne jest, aby nie stać w miejscu i iść do przodu, prosząc o pomoc Boga, Maryję i umacniając swoją duszę w sakramentach świętych. Jezu, spraw abyśmy potrafili spojrzeć na siebie w prawdzie i daj nam łaskę wejścia na drogę wewnętrznego uzdrowienia.

Poprzedni wpis | 2013-8-23Poniedziałek 26 sierpnia
Następny wpis | 2013-8-27Środa 28 sierpnia

Zostaw komentarz