Wtorek 3 stycznia

PROROCTWO SYMEONA

Najświętsza Maryja Panna uczy nas współdziałać w Odkupieniu. Ofiarowanie cierpienia i przeciwności. Zadośćuczynienie i pokuta. Apostolstwo w najbliższym otoczeniu.


Z woli Bożej Symeon już na samym początku wprowadził Maryje w tajemnicę Odkupienia mówiąc, że Bóg wyznaczył Jej szczególne miejsce w Męce swego Syna. Tajemnica ta pojawia się w życiu Maryi poprzez proroctwo starego Symeona i pozostaje w Niej aż do momentu, gdy stanie u stóp Jezusowego krzyża. Pomimo licznych wskazań i pouczeń Pana, Apostołowie, aż do czasu Zmartwychwstania, nie potrafili zrozumieć, że Mesjasz musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów. Maryja od początku wiedziała, że czeka ją ogromne cierpienie i że to cierpienie wiąże się z odkupieniem świata. Ona, która zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, zapewne często zastanawiała się nad tajemniczymi słowami Symeona. W procesie, który dokonał się w tajemnicy przed nami, Jej serce stało się podobne do serca Jej Syna. Jej odkupieńcze cierpienie „zawarte jest zarówno w proroctwie Symeona, jak w samej relacji Męki Pańskiej. «Oto Ten powiedział starzec wskazując na Dziecię trzymane w ramionach przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie. Istotnie, kiedy Twój Jezus który należy do wszystkich, lecz w sposób szczególny do Ciebie – oddał swego ducha, okrutna włócznia nie dosięgnęła Jego duszy. Kiedy bezlitośnie otwarto Jego bok, ponieważ już był umarły, niewątpliwie nie mógł odczuć bólu. Lecz ta włócznia przeszyła Twoją duszę; w owej chwili Jego duszy już tam nie było, ale Twoja dusza absolutnie nie mogła się oddzielić od Niego.

Pan pragnie, aby wszyscy chrześcijanie przyłączyli się do Jego odkupieńczego dzieła w świecie, aby współpracowali z Nim w zbawieniu wszystkich ludzi. Posłannictwo to będziemy mogli spełnić wówczas, gdy właściwie będziemy wykonywać swoje najdrobniejsze obowiązki ofiarując je dla zbawienia dusz, gdy z pogodą ducha i cierpliwością będziemy znosić cierpienia, choroby i przeciwności oraz gdy skutecznie będziemy apostołować w swoim środowisku. Bóg chce, abyśmy rozpoczynali od ludzi, z którymi jesteśmy bardziej związani -więzami rodzinnymi, przyjaźni, pracy, sąsiedztwa nauki itd. Tak postępował Jezus i Jego Apostołowie.

Dzisiaj w sposób szczególny prośmy Najświętszą Maryję Pannę, by nas nauczyła uświęcać cierpienie i przeciwności, abyśmy umieli je wiązać z krzyżem, byśmy składali zadośćuczynienie za grzechy świata i aby codziennie wzrastały w nas owoce Odkupienia. O najświętsza i najlitościwsza Matko, która towarzyszyłaś swemu najsłodszemu Synowi, kiedy został podniesiony na ołtarzu krzyża na odkupienia całego rodzaju ludzkiego, Ty, która jako współodkupicielka nasza złączyłaś swoje cierpienia z Jego cierpieniami… zachowaj w nas i wzbogacaj owoce Odkupienia i swojego współcierpienia.

Poprzedni wpis | 2012-1-01Poniedziałek 2 stycznia
Następny wpis | 2012-1-03Środa 4 stycznia

Zostaw komentarz