Wtorek 4 marca

Wtorek 4 marca

„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Droga człowieka do świętości oparta jest na naśladowaniu Jezusa w Jego miłości. Bóg jest Miłością i cały wyraża się poprzez Miłość. Chrystus zachęca nas, byśmy otworzyli się na Jego miłość i trwali w niej. Tylko On uzdalnia serca do Miłości, która przekracza nasze ludzkie możliwości. To miłość buduje jedność, wprowadza harmonię, porządek, daje szczęście i wieczność. Dzisiaj Chrystus zaprasza do takiego zjednoczenia w Jego miłości. Jezu, daj nam łaskę, abyśmy stawali w prawdzie! Boże, prowadź nas po ścieżkach życia!

 

Poprzedni wpis | 2014-3-03Poniedziałek 3 marca
Następny wpis | 2014-3-05Środa 5 marca

Zostaw komentarz