Wtorek 9 lutego

Wtorek 9 lutego

„«Ten lud czci Mnie wargami, ale sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji…”

Faryzeusze, zabiegając gorliwie o przestrzeganie tradycji religijnych, zagubili ducha Prawa Bożego i stali się niewolnikami przepisów. Na podstawie zewnętrznych praktyk religijnych łatwo osądzają innych. Jezus, odpowiadając na zarzuty nieprzestrzegania czystości rytualnej przez Jego uczniów, zwraca uwagę faryzeuszom, że ich postawa prowadzi do obłudy. Dbają oni jedynie o zewnętrzne pozory religijności przed ludźmi, a w rzeczywistości sercem są daleko od Boga. Cóż Bogu po praktykach religijnych, jeśli nie płyną one z głębi serca? „Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce.” (1 Sm 16,7) Co Jezus widzi w naszych sercach? Czy nasze praktyki religijne potwierdzają miłość do Niego? Chrystus przestrzega przed manipulacją Bożym Prawem. Demaskuje hipokryzję faryzeuszów w naginaniu Bożych przykazań do własnych celów. A jak jest w naszym życiu? Czy jesteśmy ludźmi sumienia? Czy Go nie zagłuszamy? Czy nie traktujemy wybiórczo Bożych przykazań, naginając je do własnych przekonań? Stańmy w prawdzie przed Jezusem, odrzucając maski pozornej religijności. On pragnie głębokiej więzi z nami opartej na miłości i radości. Prośmy Go, aby Jego Słowo nawracało nas i oczyszczało z fałszu i obłudy!

 

Poprzedni wpis | 2016-2-08Poniedziałek 8 lutego
Następny wpis | 2016-2-10Środa 10 lutego

Zostaw komentarz